Entry Requirements

Foundation in Science JPT/BPP(U)1000-801/156/Jld 3(11)(MQA/PA9720)(N/010/3/0517) 04/24

Lulus SPM / O-Level dengan mendapat kepujian dalam 5 mata pelajaran termasuk 4 mata pelajaran berikut :

  • Biologi
  • Fizik
  • Matematik
  • Kimia

 

Foundation in Arts JPT/BPP(U)1000-801/156/Jld 3(8)(MQA/PA9721)( N/010/3/0517)01/24

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan sekurang-kurangnya mendapat kepujian dalam lima (5) mata pelajaran.