KENYATAAN KEPUTUSAN TENDER TERBUKA

Kolej Universiti Antarabangsa PICOMS atau PICOMS International University College (PICOMS) adalah salah satu anak syarikat yang bernaung di bawah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) .

PICOMS ingin memaklumkan keputusan tender terbuka adalah seperti berikut