KENYATAAN TENDER TERBUKA

Kolej Universiti Antarabangsa PICOMS atau PICOMS International University College (PICOMS) adalah salah satu anak syarikat yang bernaung di bawah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) .

PICOMS ingin mempelawa Kontraktor/ Syarikat yang berdaftar dengan PICOMS dan Kementerian Kewangan (MOF) dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :

Sebarang pertanyaan berkaitan tender boleh dibuat melalui alamat emel seperti berikut: [email protected] – (Jabatan Pembangunan) untuk maklumat mengenai kerja-kerja dan perkhidmatan untuk semua tender berkaitan.