No. Ruj: PICOMS/PP/02/2021/001Jld. 2

Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan berkaitan penangguhan latihan klinikal bagi pelajar program Post-Basic Renal (PBR), Kolej Universiti Antarabangsa PICOMS (PICOMS) dan pelajar dibenarkan untuk kembali berkhidmat di pejabat/premis masing­masing sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan.

Notis Pemakluman Penuh adalah seperti berikut : PEKELI_1