NOTIS PELAJAR

Mesyuarat khas Pengurusan, PICOMS pada 9 Jun 2020, telah membuat keputusan bahawa pihak Pengurusan PICOMS hanya membenarkan pelajar di kategori 2, 3 dan 5 SAHAJA mengikut program, ambilan dan fakulti untuk pulang ke kampus bagi sesi PdP, latihan klinikal dan Amali khusus.

Kesemua pelajar WAJIB mengikut garis panduan dan SOP dari Majlis Keselamatan Negara (MKN), KPT dan Malaysia Qualifications Agency (MQA).

Pelajar yang bukan dari kategori di atas tetap meneruskan PdP secara dalam talian sehingga terdapat pemakluman terkini daripada pihak pengurusan PICOMS.

 

Pautan penuh Notis Pulang ke Kampus : Notis Pulang Ke Kampus

Pautan Senarai program dan Ambilan terlibat : Program dan Ambilan Pulang Ke Kampus