Assalamualaikum WBT

Merujuk kepada Notis Penutupan Asrama diatas.

Mohon kerjasama pelajar untuk mengambil maklum berkenaan notis diberikan. Jabatan Hal Ehwal dan Pembangunan Pelajar mendapati masih terdapat segelintir pelajar cuba memasuki asrama dalam tempoh penguatkuasaan notis berikut.

Ingin dimaklumkan sebarang permohonan untuk memasuki kawasan asrama sepanjang tempoh penguatkuasaan TIDAK DIBENARKAN. Ini adalah bagi memastikan keselamatan harta benda penghuni terjaga disamping menyekat penularan jangkitan ke kawasan asrama.

Perhatian serta kerjasama para pelajar amatlah dihargai.
Sekian, terima kasih.