PROGRAM ENTRY REQUIREMENTS
Diploma Medical Laboratory Technology
(JPT/BPP(K)1000-600/WP163 Jld.6 (15) (MQA/FA3528) (N/725/4/0046) 06/19

Diploma Kesihatan Persekitaran
(JPT/BPP(K) 1000-600/WP163 Jld.6 (11) (MQA/FA 1406) (R/853/4/0002) 06/21

Diploma Occupational Therapy
(JPT/BPP(U)1000-801/156Jld.2(15) (MQA/FA2964) (R/726/4/0043) 07/23

Diploma Fisioterapi
(JPT/BPP(K)1000-600/WP163 Jld.7(6)(MQA/FA0329) (R/726/4/0009) 01/22

  SPM atau setara dengan LULUS Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dan       mendapat 5 kredit dalam mata pelajaran berikut:
 • Matematik;
 • SATU mata pelajaran sains (Biologi / Fizik / Kimia / Sains Am / Sains Gunaan); dan
 • Mana-mana TIGA mata pelajaran lain (termasuk Bahasa Melayu dan / atau Bahasa Inggeris sekiranya mendapat kredit).

  ATAU

  GCE / O-Level atau setara dengan LULUS Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris   dan mendapat 5 Gred C dalam mata pelajaran berikut:

 • Matematik
 • SATU mata pelajaran sains (Biologi / Fizik / Kimia / Sains Am / Sains Gunaan); dan
 • Mana-mana TIGA mata pelajaran lain (termasuk Bahasa Melayu dan / atau Bahasa Inggeris sekiranya mendapat kredit).

  ATAU

  Sijil berkaitan Sains Kesihatan dengan minimum PNGK 2.75.
PROGRAM ENTRY REQUIREMENTS
 

Diploma Kesihatan & Keselamatan Pekerjaan
(JPT/BPP(K)1000-600/WP163 Jld.4(9) (MQA/PA2992) (N/862/4/0031) 07/19


  SPM atau setara dengan LULUS Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dan   mendapat 3 kredit dalam mata pelajaran berikut:
 • Matematik atau SATU mata pelajaran sains (Biologi / Fizik / Kimia / Sains Am); dan
 • Mana-mana DUA mata pelajaran lain (termasuk Bahasa Inggeris dan / atau Bahasa Melayu sekiranya mendapat kredit).

  ATAU

  GCE / O Level atau setara dengan LULUS Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris   dan mendapat 3 kredit (Gred C) dalam mata pelajaran berikut:

 • Matematik atau SATU mata pelajaran sains (Biologi / Fizik / Kimia / Sains Am); dan
 • Mana-mana DUA mata pelajaran lain (termasuk Bahasa Inggeris dan / atau Bahasa Melayu sekiranya mendapat kredit).

  ATAU 

  Sijil berkaitan Sains Kesihatan dengan minimum PNGK 2.50

PROGRAM ENTRY REQUIREMENTS
 

Diploma Farmasi
(JPT/BPP(K)1000-600/WP163 Jld.6 (10) (MQA/FA0328) (R/727/4/0012) 07/21

 Bagi pelajar aliran Sains :

 Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelayakan yang setaraf dengan   mendapat kredit dalam 3 mata pelajaran serta lulus sekurang-kurangnya :

 • 2 (dua) mata pelajaran Sains (Biologi/ Fizik/ Kimia/ Sains Am/ Sains Gunaan/ Sains Kesihatan).

 Bagi pelajar bukan aliran Sains :

 Lulus (SPM) atau kelayakan yang setaraf dengan mendapat kredit dalam 3 mata   pelajaran dengan sekurang-kurangnya:

 1 (satu) kredit dalam mata pelajaran Sains (Biologi/ Fizik/ Kimia/ Sains Am/   Sains Gunaan/ Sains Kesihatan)
PROGRAM ENTRY REQUIREMENTS
 

Diploma Pembantu Perubatan
(JPT/BPP(K)1000-600/WP163 Jld.8(6)(MQA/FA0391) (R/721/4/0067) 01/17

 

  Bagi pelajar aliran Sains :

  Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengan mendapat sekurang-      kurangnya 5(lima) kredit dalam mata pelajaran berikut :

 • Bahasa Malaysia dan
 • 2 (dua) dalam mata pelajaran Sains atau Matematik (Biologi/ Kimia/ General Science / Applied Science, Matematik/ Matematik Tambahan)(Keutamaan diberikan kepada pelajar yang mendapat 1 (satu) kredit dalam mata pelajaran Sains dan 1 (satu) kredit dalam mata peljaran Matematik; dan
 • 2 (dua) mata pelajaran lain dan
 • Lulus Bahasa Inggeris (Keutamaan diberikan kepada pelajar yang mendapat kredit dalam Bahasa Inggeris)
PROGRAM ENTRY REQUIREMENTS
 

Diploma Sains Kejururawatan
(JPT/BPP(K)1000-600/WP163 Jld.8(4)(MQA/FA9592) (R/723/4/0109) 08/21

 

  Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 5 kredit atau yang setaraf denganya iaitu:

 • Kredit dalam Matematik/Matematik Tambahan
 • Kredit dalam salah satu mata pelajaran di bawah
  • Biologi
  • Kimia dan lulus Biologi
  • Fizik dan Lulus Biologi
  • Sains Am
 • 3 kredit bagi mata pelajaran yang lain DAN

  Lulus dalam Bahasa Inggeris dan
  Kredit dalam Bahasa Melayu

PROGRAM ENTRY REQUIREMENTS
 

Diploma Sains Perubatan
(JPT/BPP(K)1000-600/WP163 Jld.6(12)(MQA/FA0371) (R/721/4/0040) 08/21

 

  Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kredit dalam mata pelajaran berikut :

 • 1(satu) dalam mata pelajaran Sains (Sains/ Biologi/ Fizik/ Kimia/ Sains Gunaan/ Sains Tambahan/ Pengetahuan Sains Sukan)
 • 2 (dua) mata pelajaran lain, dan
 • Lulus Bahasa Melayu

  Lulus GCE O-Level atau setaraf dengannya dengan mendapat sekurang-kurangnya 3(tiga) kredit dalam mata pelajaran berikut:

 • 1(satu) dalam mata pelajaran Sains(Sains/Biologi/Fizik/Kimia/Combined Sciences); dan
 • 2(dua) mata pelajaran lain; dan
 • Lulus Bahasa Inggeris
PROGRAM ENTRY REQUIREMENTS
 

Diploma Pengurusan Logistik
(JPT/BPP(K)1000-600/WP163 Jld.8(1)(MQA/PA8391) (N/345/4/0958) 09/21

 
 1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam 3 mata pelajaran, ATAU
 2. Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam satu mata pelajaran ATAU
 3. Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya pangkat Maqbul, ATAU
 4. Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan dan lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu mata pelajaran ATAU
 5. Kelayakan lain yang di iktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
PROGRAM ENTRY REQUIREMENTS
 

Diploma Pengurusan Hotel
(JPT/BPP(K)1000-600/WP163   Jld.4(15)(MQA/PA3011) (N/811/4/0189) 01/19

 
 1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM/SPMV)/ O-Level dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit dalam mana-mana pelajaran; atau
 2. Lulus Unified Examination Certificate (UEC) dengan mendapat Gred B dalam 3 mata pelajaran, atau
 3. Lulus Sijil dalam bidang berkaitan, atau Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
PROGRAM ENTRY REQUIREMENTS
 

Diploma Pengurusan Sumber Manusia
(JPT/BPP(K)1000-600/WP163 Jld.8(21)(MQA/PA8536) (N/345/4/1054) 07/22

 
 1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam 3 mata pelajaran, atau Lulus O-Level dengan mendapat Gred B dalam 3 mata pelajaran; atau
 2. Lulus Unified Examination Certificate (UEC) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam 3 mata pelajaran; atau
 3. Lulus sijil (Tahap 3, KKM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dalam bidang berkaitan; atau
 4. Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM Tahap 3) dalam bidang berkaitan dan Lulus SPM dengan minima 1 kepujian dan telah mengikuti program pengukuhan (jika perlu); atau Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
PROGRAM ENTRY REQUIREMENTS
 

Foundation in Science
(JPT/BPP(U)1000-801/156Jld 3(8) (MQA/PA9721) (N/010/3/0512) 01/24

Lulus  SPM/O-Level dengan mendapat kepujian dalam 5 mata pelajaran termasuk 4 mata pelajaran berikut:

 • Biologi
 • Fizik
 • Matematik
 • Kimia
PROGRAM ENTRY REQUIREMENTS
 

Foundation in Arts
(JPT/BPP(U)1000-801/156Jld 3(11) (MQA/PA9720) (N/010/3/0517) 04/24

 1. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan sekurang-kurangnya mendapat kepujian dalam lima (5) mata pelajaran; atau
 2. Lulus Unified Examination Certificate (UEC) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam tiga (3) mata pelajaran; atau
 3. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia
PROGRAM ENTRY REQUIREMENTS
 

Diploma in Retail Management
(JPT/BPP(K)1000-600/WP163 Jld 9 (8) (MQA/PA8476) (N/345/4/1081) 01/23

 1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat 3 kepujian; atau
 2. Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM), minimum Gred C (NGMP 2.0) dalam mana-mana mata pelajaran; atau
 3. Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan minimum gred Maqbul; atau
 4. Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkenaan dan lulus SPM dengan minimum 1 kepujian; atau
 5. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Batu Muda Campus

No.3, Jalan 31/10A, Kawasan Perindustrian IKS,
Taman Batu Muda, 68100 Batu Caves, Kuala Lumpur.
Tel: 03-6192 0600 / 700   Fax : 03 - 6187 9510

Jalan Ipoh Campus

Bangunan Wisma Baitulmal,
Lot 132-138, 51200 Jalan Ipoh, Kuala Lumpur.
Tel : 03 - 4044 9504 /05   Fax : 03-40449502

Plaza Permata Campus

Suite 1403, Level 14, 20 & 21 Plaza Permata,
No.6, Jalan Kampar, Off Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur.
03 - 40400 530 / 531, 03 - 40507926, 03 - 40511220

Copyright © 2019, PICOMS International University College. All Rights Reserved.

Search